กลับคืนสู่ธรรมชาติ

สุขได้ง่ายๆ ด้วย ... เกษตร ธรรมชาติ และ สมาธิ บำบัด

Arrival calendar
Departure calendar
Guests calendar

❦ บนเนินเขาเล็กๆไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีเกษตรกรผู้รักในธรรมชาติ และ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการชะลอวัย มาร่วมกันพลิกฟื้นท้องทุ่งให้เต็มไปด้วยธรรมชาติ ❦ เพื่อเป็นจุดหมายให้คนทุกเพศทุกวัย ได้เดินทางมาร่วมมือกัน อนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสุขภาพ และ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนด้วยการเกษตร ❦ มาร่วมกันเดินทางไปสู่สุขภาพที่ดีด้วย ... เกษตร ธรรมชาติ และสมาธิ บำบัดกันค่ะ ❦

ฟาร์มสเตย์ ... ที่พักในไร่องุ่น

แวะเที่ยวระหว่างทาง

[Replace with heading about booking now]

[Replace with more info about booking]

Arrival calendar
Departure calendar
Guests calendar

วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่

103 หมู่ 7 บ้านไผ่งาม ตำบลไทยสามัคคี, อำเภอวังน้ำเขียว, นครราชสีมา, 30370, Thailand

T 081 877 3711

T 044 228 407- 8

F 044 228 409

เรียนรู้เพิ่มเติม